Rychlý kontakt:
777 820 428

Jak být dobrým manažerem

Jak být dobrým manažerem

Vaši lidé vás potřebují. Jak zvládnout školní rok z hlediska vedení lidí? 

Vedení lidí je něco jiného než řízení. Řízení je racionálnější. To jsou úkoly, termíny, plány…

Vedení je o emocích – o důvěře, o motivaci, společných vizích.

Pokud máte zájem můžete si objednat osobní podporu – koučink, mentorink.

Náměty na DVPP můžete najít zde