Mgr. Anna Doubková

Jak být dobrým manažerem

 

Vaši lidé vás potřebují. Jak zvládnout školní rok z hlediska vedení lidí? 

Vedení lidí je něco jiného než řízení. Řízení je racionálnější. To jsou úkoly, termíny, plány...

Vedení je o emocích - o důvěře, o motivaci, společných vizích.

 

 

Pokud máte zájem můžete si objednat osobní podporu - koučink, mentorink. 

Náměty na DVPP můžete najít zde