Mgr. Anna Doubková

Lektorská dvojice Doubková - Tomek

Propagujeme podporu učitelů, mentoring mezi učiteli, školíme mentory pro školy, pořádáme výcvik mentorských dovedností.

Zajímá Vás, co se skrývá pod pojmem MENTORIG? Podívejte se.

 

Nabízíme vzdělávání pro jednotlivce i sborovny, pro pedagogy - mentoring kurz, výcvik:

Cíl: Vzdělávacím cílem je zvýšit nejen znalosti účastníků o mentoringu, ale také jejich praktické dovednosti, a to díky interaktivní formě semináře pod vedením zkušených lektorů. Cílem je, přivést účastníky ke schopnosti začít prakticky aplikovat základní postupy mentoringu v práci vlastní školy, případně dále pracovat na svém rozvoji v této oblasti.

 

Výcvikový modul mentorských dovedností_32 hodin, zakončený zkouškou

Vzdělávací akce je koncipovaná jako 32 hodinový výcvik a tréning pro účastníky s již nabytými znalostimi a dovednostmi – PODMÍNKOU je doložení dokladu o absolvování nejméně 32 hodinového vzdělávání s tématem mentoringu.

Celkový počet minimálně 64 hodin (32 dříve a 32 ve výcviku) v oblasti mentoringu je dostečnou připravou pro zahájení práce mentora v praxi – a to jak na vlastní škole, tak na školách jiných.

Z toho důvodu bude tento výcvik zakončený zkouškou, která bude probíhat za těchto podmínek:

-  bude přítomna tříčlenná komise.

účastník

odevzdá práci na téma vlastního mentorského stylu v rozsahu 1 normostrany,

povede ukázku rozhovoru s klientem (15-30 minut),

absolvuje test.

Termíny: 23. 10., 20. a 21. 11., 11. 12. 2019

PŘIHLÁŠKA

Všechny semináře k mentoringu předpokládají aktivní zapojení účastníků.

 

Výcvik mentorských dovedností_80.5_Praha_NOVÝ


Kurz je akreditován MŠMT ČR.

Cíl: Vzdělávacím cílem je zvýšit nejen znalosti účastníků o mentoringu, ale také jejich praktické dovednosti, a to díky interaktivní formě semináře pod vedením zkušených lektorů. Cílem je, přivést účastníky ke schopnosti začít prakticky aplikovat základní postupy mentoringu v práci vlastní školy, případně dále pracovat na svém rozvoji v této oblasti.

Kurz je určen všem pedagogickým pracovníkům - z mateřských, základních a středních škol.

Rozsah:

80 vyučovacích hodin - část relizována samostatnou činností účastníka

Prezenční setkání v délce 72 hodin je doplněna mentor-mentoringem a samostatnou prací účastníků mezi setkáními.

Vlastní postřehy účastníka a studium literatury budou doloženy zpracovanými krátkými reflektivními esejemi. Jejich odevzdání je součástí podmínek certifikace účastníka.

Termín:

Z důvodu malého počtu přihlášených hlednáme nový termín pro příští rok.
9 setkání v termínech roku 2019 a 2020:

6. 11., 14. 11., 4. 12. 2019

2020: 8. 1., 23. 1., 12. a 13. 2., 4. 3., 9. 4.

Místo:
PRAHA, bude upřesněno

Podrobnosti a PŘIHLÁŠKA

Vzdělávání nabízí a je relizováno ve spolupráci s Infra, s.r.o., Stařeč; www.infracz.cz

Pokud byste měli zájem uspořádat tento seminář i na Vaší škole, napište, zavolejte :)

 

 

V roce 2018:

1) Máme akreditované nové semináře pro sborovny na téma školních vzdělávacích programů

       Jak zlepšovat a inovovat ŠVP

       InspIS ŠVP v praxi školy

2) Nabízíme také mentorink a koučink.

         Nevíte, co od mentora či kouče očekávat?

       Stane se Vašim průvodcem při rozhodování ve složitých situacích nebo při hledání cesty ke spokojenosti v profesi či v osobním životě.

       Co je důležité vědět - mentor a kouč je vázaný etickým kodexem této profese, a tak jsou všechny informace přísně důvěrné.

3) Semináře pro sborovny na seznámení s elektronickým systémem testování

       InspIS SET v praxi školy

Podrobnosti o seminářích naleznete ZDE

Mgr. Anna Doubková pracuje ve dvojici s PaedDr. Karlem Tomkem, působí po celé České republice.

 

 

Aktuálně se v rámci různých projektů se zapojuji jako lektor různých témat -

- školení lektorů a lektorských dovedností,

- školení mentorů,

- vedení seminářů k finanční, čtenářské, přírodovědné a matematické gramotnosti - máme vytvořený systémový přístup.

 

 

 

Můj příspěvek z kulatého stolu MŠMT ČR "Strategie 2020" k profesi učitele - tabulka referenčního rámce profese učitele a prezentace naleznete (můžete stáhnout ZDE).

 

 

Jsem členkou EMCC - členský list je zde

Pracuji jako mentor na školách různých typů, ale i v neškolských zařízeních.

 

Pro začínající učitele jsme s kolegy vytvořili eLearningový kurz "Pedagogické (a jiné) dovednosti začínajícího učitele" - vstoupit do něj jako host můžete ZDE.

 

AKTUÁLNĚ jsem zapojená v projektech:

Stáže ve firmách - expert a lektor pro oblast mentorinku, Fond dalšího vzdělávání MPSV ČR

LAMS - Lektoři a mentoři pro školy, Národní ústav pro vzdělávání Praha

NIQES - projekt elektronických systémů ČŠI, semináře k prezentování elektronického testovacího prostředí iSET

Asociace neslyšících APPN o.s. - jako spoluautorka příručky k finanční gramotnosti a zdrojového textu pro eLearning.

Pro "Města v rozletu" - projekt spolupráce představitelů rakouských a českých měst jsem realizovala seminář o komunikaci.

 

REALIZUJEME semináře přímo na školách v různých místech České republiky.

 

Pracuji ještě na několika dalších projektech: