Rychlý kontakt:
777 820 428

Mentorink, koučink

Manažer je vždycky sám – kouč mu stojí po boku a provází ho.
Potřebujete podpořit při rozhodování? Na svoje kolegy se obrátit nemůžete, kouč pomáhá vidět různá řešení.
Potřebujete formulovat výzvy, abyste na svojí pozici neustrnuli?
Víte, že je potřeba něco změnit, ale něco nevidíte? Nevíte kudy se dát? Kouč vám různými metodami a otázkami pomůže vidět věci z různých úhlů.

Při koučování hledáme společně cesty, které vás povedou k cíli. Kladu vám otázky, jejichž prostřednictvím hledáme to nejvhodnější řešení.

JAK VŠE PROBÍHÁ?

Při rozhovoru společně definujeme a popíšeme váš cíl – opakovaně ověříme, zda je (jsou – někdy je jich víc) to doopravdy „vaše“ cíle.

Vyhledámě a popíšeme možnosti vedoucí ke změnám a naplánujeme konkrétní kroky.

Já jako kouč jsem váš fanoušek – jsem ten kdo věří, že to, co jsme společně naplánovali, zvládnete. Držím vám palce :). Při neúspěchu hledáme, co udělat jinak.

Změna nějakého stereotypu či vytvoření nového návyku vyžaduje úsilí a já vás budu provázet a povzbuzovat, nebudete v tom sami.

Při své práci využívám různých metod, nejenom rozhovorů. To s vámi však budu vždy domlouvat v konkrétní situaci.

Jsem aktivní členkou Evropské rady pro koučink a mentoring (EMCC) a při koučování dodržuji její standardy a kompetence, řídím se Globálním etickým kodexem. Ten mě, mimo jiné, zavazuje k tomu, že všechny informace získané od klienta jsou důvěrné.

Koučováací cyklus je 4 – 6 setkání v rozsahu jedné hodiny.

Mentorská podpora bývá  6 – 10 setkání v rozsahu jedné hodiny.

Cena jedné hodiny je stanovena dohodou, pohybuje se obvykle kolem 1 500 Kč v závislosti na formě (distanční či prezenční).