Rychlý kontakt:
777 820 428

Jak řídit zavádění ŠVP

Jak řídit zavádění ŠVP

Nové semináře pro sborovny slouží jako podpora práce se školním vzdělávacím programem:

InspIS ŠVP v praxi

Seminář poslouží k získání orientace v jednotlivých částech elektronického systému České školní inspekce a umožní si pod vedením lektora ujasnit  formulace používané ve stávajícím ŠVP.

Cena: 1 200 Kč za osobu, minimálně 10 500 Kč pro školu.

OBJEDNAT můžete ZDE

Jak zlepšovat a inovovat ŠVP

Seminář lze využít jako lektorem  vedenou metodickou dílnu, lze kombinovat i s tématem elektronického systému InspIS

Cena: 1 200 Kč za osobu, minimálně 9 500 Kč pro školu.

OBJEDNAT můžete ZDE

InspIS SET v praxi

Během semináře se pedagogové seznámí s částmí a využitím elektronického testovacího systému České školní inspekce.

Cena: 1 200 Kč za osobu, minimálně 10 500 Kč pro školu.

OBJEDNAT můžete ZDE

STANDARDY:

Shromáždili jsme pro vás informace a při práci se standardy doporučujeme následující postup:

1) Do ŠVP není nutné přepisovat plné a doslovné znění indikátorů, sleduje se pouze smysl, vaše výstupy musí zajistit nejméně úroveň popisovanou indikátorem.

Podle informací z MŠMT a ČŠI, pouhé přiložení kopií standardů k ŠVP není považováno na splnění opatření ministra školství.

2) Zajistěte, aby v zápise z pedagogické rady byl zachycen výsledek porovnání vašeho ŠVP se standardy vydanými MŠMT ČR.

3) Uznáte-li za vhodné, k ŠVP přiložte výpis z dané pedagogické rady.

Celý formulář můžete stáhnout ZDE

 

MŠMT vydalo standardy k 9. 7. 2013:

Standardy musí škola vzít v potaz.

ČŠI bude kontrolovat, jak s nimi škola pracovala.

JAK bude kontrola probíhat není jasné.

Pro vaši ochranu doporučujeme zajistit zápis o tom, že jste se standardy pracovali – připravujeme pro vás koncept.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/

Ve čtvrtek 16. 5. 2013 MŠMT opět organizovalo další z kulatých stolů ke Stategii 2020 na téma:

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

Můj referát k profesi učitele si můžete stáhnout v Ppt  a referenční rámec, který jsme zpracovali s kolegou Karlem Tomkem můžete najít ZDE.

Je vůbec možná kontrola zavádění ŠVP?

Jak lze provádět hospitace s ohledem na ŠVP?

Školní vzdělávací program je pro školu strategický dokument. I když je koordinátorem tvorby a následného zavádění někdo jiný než vy, „kapitánem na můstku“ jste stále vy. Vy odpovídáte za obsah a naplňování tohoto dokumentu. Jsou vůbec věci, které jsme do něj zapsali měřitelné?

A nebo to nějak dopadne…

VÝHODNÁ  NABÍDKA, pokud chcete proškolit CELÝ PEDAGOGICKÝ SBOR! Multilicence eLearningu pro školu (10 profilů), informace naleznete zde.
Přihlaste se přes odkaz Objednávka.

 

Kód služby Název  
VZ -1102 Svět peněz prakticky  
VZ -1103 Umění učit se  
VZ -1104 Tým a týmová spolupráce  
VZ -1105 Personální dovednosti manažera  
VZ -1106 Manažerské dovednosti  
VZ -1107 Osobnostní a sociální rozvoj  
VZ -1108 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj  
VZ -1109 Vzdělávání pro rozvoj přírodovědné gramotnosti  
VZ -1110 Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost  
VZ -1201 Jak rozvíjet matematickou gramotnost  
VZ -1202 Spektrum vzdělávacích metod  
VZ -1203 Lektorské dovednosti  
VZ -1204 Prezentační dovednosti  
VZ -1205 Ředitel školy v kontaktu s médii  
     

Chystáme na aktuální témata celý cyklus v elearningových seminářů.