Rychlý kontakt:
777 820 428

Jsem kouč a mentor

Jsem aktivní členkou Evropské rady pro metoring a koučink (EMCC), dodržuji standardy a kompetence EMCC stanovené. Pro klienty je důležité, že se řídím Globálním etickým kodexem pro práci mentorů a koučů, která mne zavazuje k dodržování důvěrnosti informací  získaných od klienta.