Mgr. Anna Doubková

Jak motivovat pedagogy

Náš jedinečný systém vzdělávání učitelů se jmenuje "Umění učit se" a jeho jednotlivé součásti směřují do různých oblastí vzdělávání, především do rozvoje GRAMOTNOSTÍ.
Školy, které chtějí hodnocení využít k podpoře žáků a jejich maximálnímu rozvoji se mohou s naším systémem seznámit v rámci semináře. Jeho stručný obsah najdete ZDE.

 

NÁPADY DO VÝUKY jsou i ve výstupech projektu VV21, o. s. - Zvýšení dostupnosti DVPP ve SČ kraji pomocí moderních technologií, podívejte se na

Virtuální hospitace

Webináře

eLearningy

 

Projekt "Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v ekonomických a environmentálních souvislostech - VUREES" - zajímavé výstupy, které je možné využít VE VÝUCE naleznete ZDE, v odkazech

E-learning, Interaktivní výuková prostředí, soutěž Zelená podnikání.

 

Motivací může být i úspěšná práce. Co je to úspěch v práci pedagoga? Učitelé i žáci chodí do školy rádi :)

V současné době je stále více slyšet o podpoře gramotností. S kolegou Tomkem jsem vytvořili systematický přístup k rozvoji gramotností, který zatím nabízíme jako prezenční semináře. Jedná se o témata

Finanční gramotnosti = Svět peněz prakticky,

Čtenářské gramotnosti = Jak rozvíjet čtenářsou gramotnost,

Matematickou gramotnost = Jak rozvíjet matematickou gramotnost

Všechny semináře mají akreditaci MŠMT ČR.

Podrobnosti můžete zjistit ZDE. 

 

 

Vaši pedagogové jsou unavení a bez energie? Dá se tím něco dělat?

Jak bránit vyhoření?

Práce pedagoga je krásná. Je ale také náročná, protože učitel je vystaven mnohonásobným interakcím, které z něj, pokud se nebrání, vysávají energii. Důležité je, že s tím lze něco udělat.

Jednak by s tím měl dělat něco ten dotyčný sám - to jako ředitel moc neovlivníte.

Jednak jsou věci, které může ovlivnit vedení.

Vedení má zásadní vliv na nastavení pravidel pro mezilidské vztahy a jejich dodržování. Tím vzniká tzv. "kultura školy" a tu ovlivňuje vedení.

 

 

Můžete si objednat osobní podporu a individuální konzultaci.